Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


helbrede

Stikkordlisten


1. Ellel Menistry

Ellel Ministry er en anerkjent internasjonal organisasjon som har spesialisert seg på indre helbredelse og utfrielse. De holder kurser og foredrag både lokalt og internasjonelt.


2. Forkynne og helbrede

Jeg gjorde en gang en tematisk studie i evangeliene for å se hvordan forfatterne der brukte ordet "evangeliet".


3. Gud satte i menigheten...

To av nådegavelistene (1. Kor 12,28 og Ef 4,11) i Det Nye Testamentet begynner med ordene "Gud satte i / gav til menigheten". Jeg vil her gå igjennom nådegavelisten i 1. Kor 12,28, og bruke denne listen som en sjekkliste for hva som fungerer i menigheten i dag.


4. Helbredelses tjenesten i menigheten

Helbredelse i menighetene er blitt aktualisert gjennom debattprogrammer på TV med blant andre Svein Magne Pedersen. Nylig meldte Kristkirken (artikkel i Vårt Land 24. Nov 2005) at Bergenserne kan vente seg en bølge av helbredelser og undre.


5. Renewal Journal

Renewal Journal dekker fornyelse, forvandling, karismatisk tjeneste og nyheter fra pinsebevegelsen i Australia. Magasinet kommer ut 2 ganger i året i Australia, til alle som er interessert i fornyelse og vekkelse.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: