Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


internett

Stikkordlisten


1. Google Adsense

The internett search engine Google deliver ads that you can place on your web page. Google Adsense is a service from Google making it easy for you to show ads on your home page.


2. Internett Evangeliseringsdag

Flere amerikanske organisasjoner har gått sammen og dannet en koalisasjon for å fokusere på de store evangeliseringsmuligheterne som ligger klare for å bli tatt i bruk.


3. Kristne og web-linking

Internett er ikke bare et data-nettverk, et nettverk mellom datamaskiner. Det er også et nettverk av informasjon. Dette fungerer slik at en side på internett kan peke videre andre sider. På denne måten blir det et nettverk av internett sider.


4. Metatagger for Beskrivelse og nøkkelord på internettsiden

Metatagg er en html kode hvor du kan skrive en oppsummering om din internett side. Du kan blant annet optimalisere din internettside slik at de som bruker søkemotorer (f.eks. Google, yahoo osv.) letter kan finne den infromasjonen du har å tilby.


5. Strategier for evangelisering på Internett

Internett er blitt et viktig redskap for kommunikasjon mellom mennesker. Det er derfor viktig å forstå hvordan vi kan bruke dette redskapet til å fremme Guds Rike.


6. Web-utvikling og dynamiske sider

Jeg har også jobbet litt med programmering i PHP for å lage dynamiske sider. PHP er et forholdvis enkelt programmeringsspråk som samtidig er svært fleksibelt med omfattende bibliotek, slik at det er lett å generere dynamiske internett sider.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: