Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


Jonathan David

Stikkordlisten


1. Apostoliske Strategier

Boken Apostoliske strategier er en grundig bok om hvordan en pastor kan utvikle sin tjeneste og embete til å gå inn i en apostels salvelse, visdom, og effektivitet i tjenesten.


2. Jonathan David

Jonathan David er fra Malaysia og har grunnlagt et apostolisk nettverk, ISAAC - International Strategic Alliance of Apostolic Churches. På hans nettsted finnes mye spennende og kraftige ressurser som vil bringe forvandling inn i din menighet og i ditt liv.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: