Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


karismatisk

Stikkordlisten


1. Renewal Journal

Renewal Journal dekker fornyelse, forvandling, karismatisk tjeneste og nyheter fra pinsebevegelsen i Australia. Magasinet kommer ut 2 ganger i året i Australia, til alle som er interessert i fornyelse og vekkelse.


2. Renewal Magasin

The Renewal Journal covers renewal, transformation, charismatic ministry, and Pentecostal news.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: