Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


kirkevekst

Stikkordlisten


1. 1. Å betjene Guds folk

Jesus er den gode hyrde og Guds folk er som sauene som kjenner Hyrdens røst. Det er den første porten som gjenoppbygges, eller den første tjenesten i en menighet som må på plass, om man planter en ny menighet eller overtar som pastor i en eksisterende menighet.


2. 10. Inspeksjonsporten Tilsynsporten

Kan tale til oss om ledertrening, om å utruste og innsette nye ledere.


3. 2. Å betjene ikke-kristne

Fiskeporten handler om å fiske åndelige fisker:Å betjene ikke-kristne med Guds nåde, evangelisering og kalle mennesker til omvendelse.


4. 3. De gamle sannheter, gjenopprette grunnleggende doktriner/læresetninger

Det er den neste tjenesten som må bygges opp. Fordi når nyfrelste kommer inn i menigheten trenger de å få inn de grunnleggende sannheter for å få et nytt og stødig fundament i livet sitt.


5. 4. Medlidenhetens tjeneste

Det handler om å hjelpe og å gjenopprette venner som har falt, om ikke nødvendigvis falt i synd, så blitt slått ut på en eller annen måte.


6. 5. Renselsens tjeneste

Avfalsporten hadde den hensikt å tilby innbyggerne en måte å bli kvitt søppel og avfall på.


7. 6. Fornyelsens/Forfriskningens tjeneste

Når noen går gjennom avfallsporten for å kaste fra seg søppel fra sitt liv, trenger de å gå igjennom kildeporten slik at Guds Ånd kan forvandle dem.


8. 7. Ordets tjeneste

Denne porten kan tale til oss om å gjenopprette vannet i Ordet.


9. 8. Å legge av kjødets byrde

Denne porten kan tale til oss om både det å bære byrdene for hverandre, og å legge dødt det kjødelige livet.


10. 9. Fullkommengjøringen av Kristi Brud

Dette kan tale til oss om den siste og endelige gjenopprettelsen av Kirken og Jesu gjenkomst til jorden for å møte sin perfekte brud.


11. Apostel tjenesten

Aposteltjenesten er vel den tjenesten vi har størst problemer med å forholde oss til av de fem tjenestegavene som er nevnt i Efeserne 4.11.


12. Bokrapporter og annbefaling av bøker

Det skrives mye litteratur om kirkevekst og om å bygge menighet. Det kan være vanskelig å holde oversikt over alle de bøker som finnes.


13. Bruk prinsippene fra juleevangeliet til menighetsplanting


14. Churchquake


15. Diskusjonsforum for Naturlig Menighetsutvikling

Nå har Naturlig Menighetsutvikling fått sitt eget diskusjonsforum for registrerte veiledere, men også andre som måtte være interessert i temaet.


16. Dr. C.Peter Wagner

Dr. Peter Wagner er en av nåtidens ledende forfattere innen kristen fagliteratur. Han begynte sin tjeneste innen den lutherske tradisjon, men har blitt den fremste lederen innen den apostoliske bevegelse.


17. Guds visjon for Guds rike

Det er viktig å få tak i Guds visjon for hva en menighet er. For det er Gud som skal bygge Sin kirke, og vi er Hans venner. Det er ikke vi som skal bygge Hans kirke. Men Gud vil åpenbare for oss hvordan han vil ha sin kirke.


18. Jonathan David

Jonathan David er fra Malaysia og har grunnlagt et apostolisk nettverk, ISAAC - International Strategic Alliance of Apostolic Churches. På hans nettsted finnes mye spennende og kraftige ressurser som vil bringe forvandling inn i din menighet og i ditt liv.


19. Kirkeledelse.com

Jan Inge Jensen her gitt ut boken Kirkevekst i 1995, og skriver artikler om ulike teamer innen menighetsledelse og kirkevekst.


20. Kirkevekst og menighetsarbeid

Som medlem i Storsalen menighet er jeg glødende opptatt og interessert i temaet kirkevekst. Dette er en interesse jeg har fått i Storsalen. Menigheten her har vokst fra noen få hundre medlemmer til ca. 1500 i løpet av 10 år, med 4 gudstjenester hver søndag.


21. Kirkevekst og Menighetsutvikling

Jeg har fundert litt på uttrykkene kirkevekst og menighetsutvikling etter at jeg la merket til at Naturlig Kirkevekst har byttet navn til Naturlig Menighetsutvikling. Dette er jo to uttrykk som dekker ulike ting, men som allikevel er nært knyttet til hverandre.


22. Lederskap og tjenerskap

Noen punkter som ledere trenger å utvikle sine ferdigheter som åndelige ledere.


23. Legg først fundamentet

Det er viktig å ha et godt fundament når man skal bygge menighet. Uten et godt fundament vil huset rase sammen av den minste ting.


24. Litt om meg selv...

Jeg er født i 1971 og utdannet data-ingeniør ved data- og mikroprosessor- teknikk linja ved høgskolen i Gjøvik (1991-1994). Siden har jeg jobbet for ulike konsulent- og vikar-byråer, med ulike oppgaver innenfor data.


25. Naturlig Kirkevekst

Christian Schwarz har undersøkt tusener av mingheter rundt om i verden og kommet frem til 8 viktige faktorer for at en menighet skal være sunn og veksende.


26. Renewal Journal

Renewal Journal dekker fornyelse, forvandling, karismatisk tjeneste og nyheter fra pinsebevegelsen i Australia. Magasinet kommer ut 2 ganger i året i Australia, til alle som er interessert i fornyelse og vekkelse.


27. Side ved side

'Side ved side' redigeres av Øivind Auglan. Hans visjon er å se mann og kvinne, barn, unge og voksne stå side ved side og utfylle hverandre for å spre evangeliet.


28. The Barna Group

Din parner for informasjon, strategi, gjennomføring og forvandling.


29. Ulike apostoliske tjenester

Selv om apostel nådegaven er ulik de andre nådegavene, vil også de ulike apostlene ha ulike kall, tjenester og virkeområder.Vi snakker om ulike sfærer av inflytelse.


30. Ulike former for forbønnstjeneste

Forbønnstjenesten kan arte seg på ulike måter og forbedere har også ulike hjertesaker. Her kommer en liten oversikt over ulike forbønnstjenester.


31. Vekst i 6 dimensjoner

Når man jobber med menighetsutvikling er det 6 områder hvor man kan forvente vekst.


32. Å bygge menighet for vekst

Det å bygge menighet kan på mange måter sammenlignes med å bygge hus. Vi er levende byggningsmatriell som skal plasseres på riktig sted, til riktig tid, med rett hensikt og rett motiv. Vi skal fungere sammen for å være et levende tempel for Gud. Og vi skal se på tre ting som særpreger en byggeplass.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: