Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


lederskap

Stikkordlisten


1. Apostles or Bishops

John Eckhardt er en annerkjent forkynner og leder både i USA og internasjonalt. Han grunnla International ministries of Prophetic and Apostolic Churches Togehter (IMPACT nettverket) i 1995, som includerer over 400 menigheter og tjenester i 25 land. Hans kall er å hjelpe de kristne til full modenhet i Kristus.


2. Leadershift

Leadershift handler om prosessen en pastor må igjennom for å forvandle sin tjeneste fra å være pastor til å fungere som apostel. Tidligere har jeg lest boken til Jonathan David ”Apostoliske strategier som forvandler nasjonene” som er en grundigere bok om emnet. Leadershift er på mange måter en kortfattet oppsummering av Apostoliske strategier, samt en oppdatering av nyere forståelse av temaet.


3. Lederskap og tjenerskap

Noen punkter som ledere trenger å utvikle sine ferdigheter som åndelige ledere.


4. The Barna Group

Din parner for informasjon, strategi, gjennomføring og forvandling.


5. Wagner Leadership institute

Den kjente kirkevekst forskeren C.Peter Wagner har startet et ledertreningsprogram for menighetsledere som går på å utruste dem og trene dem for vekst i både åndelig modning og insikt i de åndelige ting.


6. Å utruste de hellige

Det har vert et viktig fokusskifte innen den ny-apostoliske reformasjonen de siste årene. Tidlegere har fokuset vert på å forstå den profetiske og apostoliske tjenesten som Gud gjennoppretter i menighetene i vår tid.


7. Å utvikle lovsangskulturen i menigheten

Å lede lovsang kan være vanskelig og utfordrede for noen, og en kilde til stor velsignelse for andre. Noen leder lovsang i en menighet som flommer over av begeistring, liv og glede. Andre leder lovsangen i en forsamling hvor det er liten begeistring, og folk er helt bakpå.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: