Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


lovsang

Stikkordlisten


1. DJ led worship

Fredag 1. sept arrangerte Øyvind Borgsø en lovsangsgudtjeneste utenfor Stortinget. Men musikkstilen var langt fra det tradisjonelle kirkeorgelet, og klassisk kirkemusikk.


2. Emosjonelt riktig eller estetisk riktig lovsang?

I en menighet med mange dyktige musikere og sangere, er det lett å tro et det er den estetiske riktige og musikalske kvaliteten som er det viktige. Men Gud vil ha hjertene våre.


3. Fullsatt sal og høyt energinivå

Fredag 18. Nov 2005 var det fullsatt sal i Filadelfia. Ungfila med Christoffer Svartdahl og team har gitt ut sin andre CD plate. I anledningen gjorde de også DVD inspilling, som ventes ferdig i februar.


4. GodTube.com

GodTube.com er den kristne versjonen av nettstedet YouTube, og er et online video sosialt nettverk som også er familievennlig.


5. Lovsang.no

Lars Petter Berg og Jan Honningdal har åpnet et webside for å bygge et nettverk for lovsangere i Norge.


6. Lovsangskonsert fra Filadelfia på TV2

TV2 har kjøpt rettighetene for å sende lovsangskonserten "Highest of the High" i beste sende tid i august.


7. Rapport fra lydteknikkersamlingen i Filadelfia

20. Januar var 10 lydteknikkere fra 4 av menighetene i Oslo, samlet til pizza, småprat og samtale. Teamet for kvelden var tilbedelse.


8. Renewal Journal

Renewal Journal dekker fornyelse, forvandling, karismatisk tjeneste og nyheter fra pinsebevegelsen i Australia. Magasinet kommer ut 2 ganger i året i Australia, til alle som er interessert i fornyelse og vekkelse.


9. Visjoner for nettverket

Å være lydteknikker i en menighet er en spesiell tjeneste, som krever både teknisk innsikt og forståelse for hvordan man betjener et lovsangsteam og menighet med både praktisk arbeid og åndelig betjening.


10. Å utvikle lovsangskulturen i menigheten

Å lede lovsang kan være vanskelig og utfordrede for noen, og en kilde til stor velsignelse for andre. Noen leder lovsang i en menighet som flommer over av begeistring, liv og glede. Andre leder lovsangen i en forsamling hvor det er liten begeistring, og folk er helt bakpå.


11. Å øve lovsang og tilbedelse

Å øve lovsang er mere enn å øve på sangene, melodiene og musikkfremføringen. Øvingene er lovsangsteamet lønnkammer, hvor man har en fortrolig tone med Gud.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: