Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


manus

Stikkordlisten


1. Harald Kaasa Hammer: www.tekstboken.no

Harald Kaasa Hammer har vert prest og kapellan i Nøtterøy prestegjeld ved Tønsberg. Prekensidene til Harald Kaasa Hammer er veldig populære, og leses av mange prester som trenger litt inspirasjon før søndagens gudstjeneste. Du kan finne hans prekener helt tilbake til 1992.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: