Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


menighet

Stikkordlisten


1. 1. Å betjene Guds folk

Jesus er den gode hyrde og Guds folk er som sauene som kjenner Hyrdens røst. Det er den første porten som gjenoppbygges, eller den første tjenesten i en menighet som må på plass, om man planter en ny menighet eller overtar som pastor i en eksisterende menighet.


2. Apostel tjenesten

Aposteltjenesten er vel den tjenesten vi har størst problemer med å forholde oss til av de fem tjenestegavene som er nevnt i Efeserne 4.11.


3. Apostles or Bishops

John Eckhardt er en annerkjent forkynner og leder både i USA og internasjonalt. Han grunnla International ministries of Prophetic and Apostolic Churches Togehter (IMPACT nettverket) i 1995, som includerer over 400 menigheter og tjenester i 25 land. Hans kall er å hjelpe de kristne til full modenhet i Kristus.


4. Bruk prinsippene fra juleevangeliet til menighetsplanting


5. Bryt med tradisjonalismen

Det er forskjel på tradisjoner og tradisjonalisme. Tradisjoner kan være gode å ha, det sier noe om hva folk kan forvente og hvilke forventinger de kan få tilfredsstilt. Men når tradisjonene er til for tradisjonens skyld, og når man begynner å snakke om å vedlikeholde tradisjonene, kan man fort havne i en usunt forhold til tradisjonene.


6. Christian International

Christian International, med grunnlegger Bill Hamon er kjent for sin grundige undervisning, trening og aktivering av profetisk nådegave. Christian international er både en menighet, en menighetsnettverk, nettverk for kristne næringslivsledere samt en teologisk høyskole.


7. Churchquake


8. De åndelige sannheter i Nehemja 3

Nehemja kapittel 3 handler om gjennoppbygging av muren rundt Jerusalem etter at Israelsfolket vendte tilbake fra Babylon. Kan denne historien fortelle oss noe mere om å bygge menigheter i dag?


9. Emosjonelt riktig eller estetisk riktig lovsang?

I en menighet med mange dyktige musikere og sangere, er det lett å tro et det er den estetiske riktige og musikalske kvaliteten som er det viktige. Men Gud vil ha hjertene våre.


10. En introduksjon til profetskole

Hva er en profetskole? Er Profetskole bibelsk riktig? Hva lærer man der? Finnes det ulike typer profeter? Hvordan fungerer jeg i den profetiske gaven? Hva er forskjell på profetisk gave og en profet? Hvis jeg har profetisk gave og er kalt til å bli profet, hva gjør jeg da?


11. Finn kallet ditt

Å forstå hvordan Gud kommuniserer med oss, er en vitkig forutsetning for å forstå hvordan han kaller oss til et meningsfylt liv.


12. Forskjellig.no

Helge Hiim har laget en fin side med vakker layout, og mange tanker om hvordan det kristne fellesskapet kan fungere.


13. Gud satte i menigheten...

To av nådegavelistene (1. Kor 12,28 og Ef 4,11) i Det Nye Testamentet begynner med ordene "Gud satte i / gav til menigheten". Jeg vil her gå igjennom nådegavelisten i 1. Kor 12,28, og bruke denne listen som en sjekkliste for hva som fungerer i menigheten i dag.


14. Guds visjon for Guds rike

Det er viktig å få tak i Guds visjon for hva en menighet er. For det er Gud som skal bygge Sin kirke, og vi er Hans venner. Det er ikke vi som skal bygge Hans kirke. Men Gud vil åpenbare for oss hvordan han vil ha sin kirke.


15. Helbredelses tjenesten i menigheten

Helbredelse i menighetene er blitt aktualisert gjennom debattprogrammer på TV med blant andre Svein Magne Pedersen. Nylig meldte Kristkirken (artikkel i Vårt Land 24. Nov 2005) at Bergenserne kan vente seg en bølge av helbredelser og undre.


16. IMI-Kirken i Stavanger

IMI-kirken holder til i nye og moderne lokaler sammen med Rica Forum i Stavanger. Dette er en stor og aktiv menighet med Gudstjeneste hver søndag kveld.


17. Kirkevekst og menighetsarbeid

Som medlem i Storsalen menighet er jeg glødende opptatt og interessert i temaet kirkevekst. Dette er en interesse jeg har fått i Storsalen. Menigheten her har vokst fra noen få hundre medlemmer til ca. 1500 i løpet av 10 år, med 4 gudstjenester hver søndag.


18. Lederskap og tjenerskap

Noen punkter som ledere trenger å utvikle sine ferdigheter som åndelige ledere.


19. Legg først fundamentet

Det er viktig å ha et godt fundament når man skal bygge menighet. Uten et godt fundament vil huset rase sammen av den minste ting.


20. Litt om meg selv...

Jeg er født i 1971 og utdannet data-ingeniør ved data- og mikroprosessor- teknikk linja ved høgskolen i Gjøvik (1991-1994). Siden har jeg jobbet for ulike konsulent- og vikar-byråer, med ulike oppgaver innenfor data.


21. Lovsang.no

Lars Petter Berg og Jan Honningdal har åpnet et webside for å bygge et nettverk for lovsangere i Norge.


22. Lydteknikker tjenesten

En lydteknikker tjeneste er på mange måter en usynlig og ukjent tjeneste for mange. De skjønner seg ikke på alt det tekniske. I denne artikkelen vil jeg gi en liten oversikt over lydteknikker tjenesten og gi pastoren noen råd om hvordan han kan ta vare på lydteknikker staben sin.


23. Naturlig Kirkevekst

Christian Schwarz har undersøkt tusener av mingheter rundt om i verden og kommet frem til 8 viktige faktorer for at en menighet skal være sunn og veksende.


24. Ny hjemmeside til menigheten eller foreningen?

Planlegger din menighet å bytte ut hjemmesidene på internett eller å gjøre gjennomgående endringer? Er det tungt å vedlikeholde sidene og legge ut oppdatert innhold?


25. Nådegave listene i bibelen

Det er hovedsaklig 5 nådegavelister i bibelen. Noen nådegavelister gjentar noen av de samme nådegavene, men disse listene er ikke uttømmende.


26. Når huset slår sprekker

Heime i bygda har vi et bedehus som vart bygd for ca. 30 år sidan, et fint og solidt murhus. Det var et viktig samlingspunkt i bygda og ofte brukt. Men etter kvart viste det seg at ett av hjørnene til huset ikkje var godt nok murt, for stygge sprekker begynte å vise seg oppover kroken og langs taket. Men situasjonen vart heldigvis aldri så alvorleg at bedehuset ikkje kunne brukas.


27. Rapport fra lydteknikkersamlingen i Filadelfia

20. Januar var 10 lydteknikkere fra 4 av menighetene i Oslo, samlet til pizza, småprat og samtale. Teamet for kvelden var tilbedelse.


28. Salvelsen

I gamle testamentet finer vi at Gud ba Moses om å salve prestene og sette dem inn i tjenesten. Denne ytre salvelses sermonien var et ytre synlig tegn på den indre åndelige salvelsen som Den Hellige Ånd ville gjøre. Dette er en guddommelig utrustning og medvirkning i tjenesten.


29. Storsalen Menighet

Storsalen menighet er en ungdommelig menighet i Oslo sentrum. Menigheten har ca. 1500 medlemmer hovedsaklig i aldersgruppen 20-35 år.


30. Strategier for evangelisering på Internett

Internett er blitt et viktig redskap for kommunikasjon mellom mennesker. Det er derfor viktig å forstå hvordan vi kan bruke dette redskapet til å fremme Guds Rike.


31. The Barna Group

Din parner for informasjon, strategi, gjennomføring og forvandling.


32. Tungetale - svermeri eller en nødvendighet i det kristne livet?

Det finnes to ulike typer tungetale, den ene er til personlig oppbyggelse. Den andre er til andres oppbyggelse.


33. Tverkirkelig Lydteknikkersamling

Jeg har i lengre tid tenkt på å kalle sammen til en tverkirkelig lydteknikkersamling, hvor vi kan bli litt kjent på tvers av menighetene, dele med hverandre hvordan vi har det i tjenesten, inspirere hverandre, og få en dypere innsikt i hvordan vi kan være med å bygge Guds Rike her i Oslo. Jeg ønsker at dette skal være starten på en mer eller mindre regelmessig sammenkomst, noen få ganger i året.


34. Ulike apostoliske tjenester

Selv om apostel nådegaven er ulik de andre nådegavene, vil også de ulike apostlene ha ulike kall, tjenester og virkeområder.Vi snakker om ulike sfærer av inflytelse.


35. Ulike former for forbønnstjeneste

Forbønnstjenesten kan arte seg på ulike måter og forbedere har også ulike hjertesaker. Her kommer en liten oversikt over ulike forbønnstjenester.


36. Vekst i 6 dimensjoner

Når man jobber med menighetsutvikling er det 6 områder hvor man kan forvente vekst.


37. Visjoner for nettverket

Å være lydteknikker i en menighet er en spesiell tjeneste, som krever både teknisk innsikt og forståelse for hvordan man betjener et lovsangsteam og menighet med både praktisk arbeid og åndelig betjening.


38. Å bygge menighet for vekst

Det å bygge menighet kan på mange måter sammenlignes med å bygge hus. Vi er levende byggningsmatriell som skal plasseres på riktig sted, til riktig tid, med rett hensikt og rett motiv. Vi skal fungere sammen for å være et levende tempel for Gud. Og vi skal se på tre ting som særpreger en byggeplass.


39. Å utruste de hellige

Det har vert et viktig fokusskifte innen den ny-apostoliske reformasjonen de siste årene. Tidlegere har fokuset vert på å forstå den profetiske og apostoliske tjenesten som Gud gjennoppretter i menighetene i vår tid.


40. Å utvikle lovsangskulturen i menigheten

Å lede lovsang kan være vanskelig og utfordrede for noen, og en kilde til stor velsignelse for andre. Noen leder lovsang i en menighet som flommer over av begeistring, liv og glede. Andre leder lovsangen i en forsamling hvor det er liten begeistring, og folk er helt bakpå.


41. Å øve lovsang og tilbedelse

Å øve lovsang er mere enn å øve på sangene, melodiene og musikkfremføringen. Øvingene er lovsangsteamet lønnkammer, hvor man har en fortrolig tone med Gud.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: