Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


menighetsbygging

Stikkordlisten


1. 4. Medlidenhetens tjeneste

Det handler om å hjelpe og å gjenopprette venner som har falt, om ikke nødvendigvis falt i synd, så blitt slått ut på en eller annen måte.


2. Bruk prinsippene fra juleevangeliet til menighetsplanting


3. Christenk

Veiene - Sannhetene og Løgnene - Livet


4. Diskusjonsforum for Naturlig Menighetsutvikling

Nå har Naturlig Menighetsutvikling fått sitt eget diskusjonsforum for registrerte veiledere, men også andre som måtte være interessert i temaet.


5. Kirkeledelse.com

Jan Inge Jensen her gitt ut boken Kirkevekst i 1995, og skriver artikler om ulike teamer innen menighetsledelse og kirkevekst.


6. Kirkevekst og Menighetsutvikling

Jeg har fundert litt på uttrykkene kirkevekst og menighetsutvikling etter at jeg la merket til at Naturlig Kirkevekst har byttet navn til Naturlig Menighetsutvikling. Dette er jo to uttrykk som dekker ulike ting, men som allikevel er nært knyttet til hverandre.


7. Leadershift

Leadershift handler om prosessen en pastor må igjennom for å forvandle sin tjeneste fra å være pastor til å fungere som apostel. Tidligere har jeg lest boken til Jonathan David ”Apostoliske strategier som forvandler nasjonene” som er en grundigere bok om emnet. Leadershift er på mange måter en kortfattet oppsummering av Apostoliske strategier, samt en oppdatering av nyere forståelse av temaet.


8. Lederskap og tjenerskap

Noen punkter som ledere trenger å utvikle sine ferdigheter som åndelige ledere.


9. Side ved side

'Side ved side' redigeres av Øivind Auglan. Hans visjon er å se mann og kvinne, barn, unge og voksne stå side ved side og utfylle hverandre for å spre evangeliet.


10. The Barna Group

Din parner for informasjon, strategi, gjennomføring og forvandling.


11. Vekst i 6 dimensjoner

Når man jobber med menighetsutvikling er det 6 områder hvor man kan forvente vekst.


12. Å bygge menighet for vekst

Det å bygge menighet kan på mange måter sammenlignes med å bygge hus. Vi er levende byggningsmatriell som skal plasseres på riktig sted, til riktig tid, med rett hensikt og rett motiv. Vi skal fungere sammen for å være et levende tempel for Gud. Og vi skal se på tre ting som særpreger en byggeplass.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: