Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


nehemja

Stikkordlisten


1. 1. Å betjene Guds folk

Jesus er den gode hyrde og Guds folk er som sauene som kjenner Hyrdens røst. Det er den første porten som gjenoppbygges, eller den første tjenesten i en menighet som må på plass, om man planter en ny menighet eller overtar som pastor i en eksisterende menighet.


2. 10. Inspeksjonsporten Tilsynsporten

Kan tale til oss om ledertrening, om å utruste og innsette nye ledere.


3. 2. Å betjene ikke-kristne

Fiskeporten handler om å fiske åndelige fisker:Å betjene ikke-kristne med Guds nåde, evangelisering og kalle mennesker til omvendelse.


4. 3. De gamle sannheter, gjenopprette grunnleggende doktriner/læresetninger

Det er den neste tjenesten som må bygges opp. Fordi når nyfrelste kommer inn i menigheten trenger de å få inn de grunnleggende sannheter for å få et nytt og stødig fundament i livet sitt.


5. 4. Medlidenhetens tjeneste

Det handler om å hjelpe og å gjenopprette venner som har falt, om ikke nødvendigvis falt i synd, så blitt slått ut på en eller annen måte.


6. 5. Renselsens tjeneste

Avfalsporten hadde den hensikt å tilby innbyggerne en måte å bli kvitt søppel og avfall på.


7. 6. Fornyelsens/Forfriskningens tjeneste

Når noen går gjennom avfallsporten for å kaste fra seg søppel fra sitt liv, trenger de å gå igjennom kildeporten slik at Guds Ånd kan forvandle dem.


8. 7. Ordets tjeneste

Denne porten kan tale til oss om å gjenopprette vannet i Ordet.


9. 8. Å legge av kjødets byrde

Denne porten kan tale til oss om både det å bære byrdene for hverandre, og å legge dødt det kjødelige livet.


10. 9. Fullkommengjøringen av Kristi Brud

Dette kan tale til oss om den siste og endelige gjenopprettelsen av Kirken og Jesu gjenkomst til jorden for å møte sin perfekte brud.


11. De åndelige sannheter i Nehemja 3

Nehemja kapittel 3 handler om gjennoppbygging av muren rundt Jerusalem etter at Israelsfolket vendte tilbake fra Babylon. Kan denne historien fortelle oss noe mere om å bygge menigheter i dag?


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: