Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


omvendelse

Stikkordlisten


1. Hva er synd?

For å til fulle forstå hva omvendelse er, må vi også forstå hva vi skal vende om fra, men også hva vi skal vende om til. Det er ikke mulig å få livet sitt i orden med Gud uten å vende om fra sitt liv borte fra Gud, og fra det som skiller oss fra Gud.


2. Kvalitetssikre omvendelsen og frelsen

Det er kanskje svært uvanlig å bruke begrepet "kvalitetssikre" om det å bli kristen. Men er det mulig å bli "kristen" uten å ta et fullstendig oppgjør med sin fortid og sin livsstil? Kan man bli kristen uten å vende om?


3. Legg først fundamentet

Det er viktig å ha et godt fundament når man skal bygge menighet. Uten et godt fundament vil huset rase sammen av den minste ting.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: