Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


oppfylle

Stikkordlisten


1. Profeter, profetisk tjeneste og profetisk nådegave

I Norge mangler vi mye innsikt og kompetanse på hvordan Gud vil bruke den profetiske gaven i dagens samfunn. Grunnen til dette er at vi har problemer med å anerkjenne profet embetet slik Gud ønsker å bruke det. Det er nok først og fremst yrkesstolte fagteologer som er en største kjeppen i hjulet for å utvikle en sunn profetisk tjeneste i landet vårt.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: