Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


Peter

Stikkordlisten


1. Dr. C.Peter Wagner

Dr. Peter Wagner er en av nåtidens ledende forfattere innen kristen fagliteratur. Han begynte sin tjeneste innen den lutherske tradisjon, men har blitt den fremste lederen innen den apostoliske bevegelse.


2. Helbredelses tjenesten i menigheten

Helbredelse i menighetene er blitt aktualisert gjennom debattprogrammer på TV med blant andre Svein Magne Pedersen. Nylig meldte Kristkirken (artikkel i Vårt Land 24. Nov 2005) at Bergenserne kan vente seg en bølge av helbredelser og undre.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: