Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


preken

Stikkordlisten


1. Harald Kaasa Hammer: www.tekstboken.no

Harald Kaasa Hammer har vert prest og kapellan i Nøtterøy prestegjeld ved Tønsberg. Prekensidene til Harald Kaasa Hammer er veldig populære, og leses av mange prester som trenger litt inspirasjon før søndagens gudstjeneste. Du kan finne hans prekener helt tilbake til 1992.


2. Norske Prekensider

Bjørn Egeland har samlet en rekke linker til norske prekesider.


3. Prekensider og artikkler

ChristiansUnite.com og SeremonIndex.net er to av de store kristne stedene på internett. Her finner du prekener og taler fra flere kjente og ukjente forkynnere i Guds Rike.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: