Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


profet

Stikkordlisten


1. Apostles and Prophets

Å få profeter og apostler til å arbeide effektiv sammen, og å få dem til å utfylle hverandre for maksimal effekt av deres tjeneste, er det denne boken handler om. Profeten og apostelen har ulike oppgaver i menigheten, og det kan lett oppstå konflikt/gnisninger imellom dem.


2. Apostles of the City


3. Apostles, Prophets, and the coming moves of God

Bill Hamons 50-årige trofaste tjeneste som profet har ført ham inn i en profet-apostel kombinasjon av tjenestegavene. Han går her grundig inn på disse to tjenestegavene og deres funksjon spesielt nå i endetiden.


4. Bokrapporter og annbefaling av bøker

Det skrives mye litteratur om kirkevekst og om å bygge menighet. Det kan være vanskelig å holde oversikt over alle de bøker som finnes.


5. Brølende Lam profetiske tjeneste

Mange reagerer negativt når de hører navnet Brølende Lam, og synes det med brøling høres så ukristelig ut. Pastor Per Ivar Winnæss spurte meg om det høres bedre ut med brækende løve. Jeg rynket på nesen så så litt skeptisk på ham.


6. Christian International

Christian International, med grunnlegger Bill Hamon er kjent for sin grundige undervisning, trening og aktivering av profetisk nådegave. Christian international er både en menighet, en menighetsnettverk, nettverk for kristne næringslivsledere samt en teologisk høyskole.


7. Den Profetiske Røst

Per Ivar Winnæss har overtatt magasinet Den Profetiske røst som kommer ut 2 ganger i året.


8. Dr. Bill Hamon

Dr. Bill Hamon er en av de mest anerkjent profeter som Gud har utrustet siden 50-tallet. Han har grunnlagt Christian International med både bibelskoler, menigheter og flere nettverk for både ledere og menigheter. Hans kall er å reise opp profeter til tjeneste i Guds rike.


9. En introduksjon til profetskole

Hva er en profetskole? Er Profetskole bibelsk riktig? Hva lærer man der? Finnes det ulike typer profeter? Hvordan fungerer jeg i den profetiske gaven? Hva er forskjell på profetisk gave og en profet? Hvis jeg har profetisk gave og er kalt til å bli profet, hva gjør jeg da?


10. Gud satte i menigheten...

To av nådegavelistene (1. Kor 12,28 og Ef 4,11) i Det Nye Testamentet begynner med ordene "Gud satte i / gav til menigheten". Jeg vil her gå igjennom nådegavelisten i 1. Kor 12,28, og bruke denne listen som en sjekkliste for hva som fungerer i menigheten i dag.


11. Guds visjon for Guds rike

Det er viktig å få tak i Guds visjon for hva en menighet er. For det er Gud som skal bygge Sin kirke, og vi er Hans venner. Det er ikke vi som skal bygge Hans kirke. Men Gud vil åpenbare for oss hvordan han vil ha sin kirke.


12. Hva er en profeti?

En profeti er et utsagn som kommer fra Guds trone og Guds hjerte, inn i en bestemt situasjon. Det har ikke allmengyldig verdi, selvom utsagnet er i harmoni med Guds Ord.


13. Innta Fiendens Porter


14. Jonathan David

Jonathan David er fra Malaysia og har grunnlagt et apostolisk nettverk, ISAAC - International Strategic Alliance of Apostolic Churches. På hans nettsted finnes mye spennende og kraftige ressurser som vil bringe forvandling inn i din menighet og i ditt liv.


15. Linker til Profetiske og Apostoliske ressurser


16. Martha Lucia

Martha Lucia er en salvet vekter-profet med et apostolisk kall til å legget et fundament av bønn og Guds ord i hjertet til Guds folk.


17. Profet


18. Profet Dr. Bill Hamon er gjest hos Benny Hinn

Dr.Bill Hamon har nylig vert gjest i det populære tv-programmet til Benny Hinn - This Is Your Day!!


19. Profeter, profetisk tjeneste og profetisk nådegave

I Norge mangler vi mye innsikt og kompetanse på hvordan Gud vil bruke den profetiske gaven i dagens samfunn. Grunnen til dette er at vi har problemer med å anerkjenne profet embetet slik Gud ønsker å bruke det. Det er nok først og fremst yrkesstolte fagteologer som er en største kjeppen i hjulet for å utvikle en sunn profetisk tjeneste i landet vårt.


20. Prophets - Pitfalls and principles

Prophets - Ptifalls and principles er den tredje og siste boken i trilogien om profet embetet og den profetiske tjenesten. Denne boken går inn på å skille mellom ekte profeter, falske profeter, og umodne profeter.


21. Prophets and Personal prophecy

I denne bok deler Bill Hamon av sin erfaring, sin innsikt og sin kompetanse på området. Boken er skrevet til både de som har en profetisk gave, enten de er kalt til å bli profeter eller ikke, og til de som tar i mot en personlig profeti fra en anerkjent profet.


22. Scott Wallis

Scott Wallis ble kalt til å bli profet allerede i 1987 ved et syn. Han søker å gi det profetiske ordet en livsforvandlende kraft hvor enn han tjenestegjør.


23. Seven Power Principles


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: