Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


salvelse

Stikkordlisten


1. Forkynne og helbrede

Jeg gjorde en gang en tematisk studie i evangeliene for å se hvordan forfatterne der brukte ordet "evangeliet".


2. Renewal Journal

Renewal Journal dekker fornyelse, forvandling, karismatisk tjeneste og nyheter fra pinsebevegelsen i Australia. Magasinet kommer ut 2 ganger i året i Australia, til alle som er interessert i fornyelse og vekkelse.


3. Salvelsen

I gamle testamentet finer vi at Gud ba Moses om å salve prestene og sette dem inn i tjenesten. Denne ytre salvelses sermonien var et ytre synlig tegn på den indre åndelige salvelsen som Den Hellige Ånd ville gjøre. Dette er en guddommelig utrustning og medvirkning i tjenesten.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: