Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


tro

Stikkordlisten


1. Et oppgjør med Post-pietismen

Pietismen som begrep ble vel kjent for flere år siden. Det beskriver en form for kristendom som er mere opptatt av et korrekt ytre. Den er lovisk i stilen, og veldig mye blir definert som synd fordi det kunne føre med seg mere alvorlige ting og utskeielser.


2. Helliggjørelse og karakterbygging


3. Hva er synd?

For å til fulle forstå hva omvendelse er, må vi også forstå hva vi skal vende om fra, men også hva vi skal vende om til. Det er ikke mulig å få livet sitt i orden med Gud uten å vende om fra sitt liv borte fra Gud, og fra det som skiller oss fra Gud.


4. Hvordan bli født på ny

Innledningsvis belyses det hva denne troen er gjennom brevene til Peter, Jakob (Jesu kjødelige bror) og Evangeliet etter Johannes. De belyser den sanne troen. Eller om du vil; troen på det vi tror på.


5. Lederskap og tjenerskap

Noen punkter som ledere trenger å utvikle sine ferdigheter som åndelige ledere.


6. Strategier for evangelisering på Internett

Internett er blitt et viktig redskap for kommunikasjon mellom mennesker. Det er derfor viktig å forstå hvordan vi kan bruke dette redskapet til å fremme Guds Rike.


7. Tungetale - svermeri eller en nødvendighet i det kristne livet?

Det finnes to ulike typer tungetale, den ene er til personlig oppbyggelse. Den andre er til andres oppbyggelse.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: