Forside    Kirkevekst    Data    Lydteknikk    Stikkordliste    Om Meg    Gjestebok    UK.gif


tungetale

Stikkordlisten


1. Gud satte i menigheten...

To av nådegavelistene (1. Kor 12,28 og Ef 4,11) i Det Nye Testamentet begynner med ordene "Gud satte i / gav til menigheten". Jeg vil her gå igjennom nådegavelisten i 1. Kor 12,28, og bruke denne listen som en sjekkliste for hva som fungerer i menigheten i dag.


2. Tungetale - svermeri eller en nødvendighet i det kristne livet?

Det finnes to ulike typer tungetale, den ene er til personlig oppbyggelse. Den andre er til andres oppbyggelse.


Google search:
Jan Einar Visnes
Internett/Google
Sponsorer: